مهلت ثبت نام و ارسال مقالات تا 23 بهمن 1397 و تاریخ برگزاری کنفرانس 25 بهمن 1397 تمدید شد
1397/10/15

به اطلاع کلیه پژوهشگران محترم می رساند با عنایت به تماس های مکرر با دبیرخانه همایش مبنی بر تمدید مهلت ارسال مقالات و به منظور بهره مندی اساتید، دانشجویان و علاقه مندان از این کنفرانس، براساس تصمیم شورای سیاستگذاری کنفرانس، زمان ثبت نام و ارسال مقالات تا 23 بهمن 1397 و همچنین زمان برگزاری کنفرانس تا 25 بهمن 1397 تمدید شد.