برگزاری کنفرانس و ارسال بسته های پستی پژوهشگران
1397/11/25

به لطف يزدان پاک، دومین کنفرانس علمی پژوهشی تحقیقات کاربردی در علوم و تکنولوژی ایران در فضايي علمي و توام با نشاط برگزار گرديد. از تمام اساتید، دانشجویان و پژوهشگران عزیز شرکت کننده در کنفرانس قدردانی می شود. همچنین به اطلاع کلیه پژوهشگران محترم می رساند که به دلیل زمان بر بودن صدور گواهی نامه های داخلی و بین المللی و همچنین تهیه مجموعه مقالات کنفرانس، بسته های پستی شرکت کننده گان در کنفرانس که مقالات آنها در کنفرانس پذیرش شده و تعرفه های مقالات را پرداخت کرده اند، پس از آماده سازی تا  15 اسفند ماه ارسال می شوند. لذا پژوهشگرانی که مقالات آنها در کنفرانس پذیرش نهایی شده است و تاکنون اقدام به ثبت خدمات و پرداخت هزینه ها نکرده اند، هر چه سریعتر نسبت به ثبت خدمات و پرداخت تعرفه ها اقدام نمایند، تا گواهی نامه پذیرش مقالات و مجموعه مقالات به آدرس پستی آنها ارسال شود، بدیهی است که عدم پرداخت تعرفه ها باعث حذف مقالات از کنفرانس می شود.

توجه: آخرین مهلت ثبت خدمات و پرداخت هزینه مقالات پذیرش شده تا 30 بهمن 1397 می باشد.