مراحل ثبت نام و پذیرش مقاله

مراحل ثبت نام و پذیرش مقاله

1- ثبت نام در  سامانه کاربران سایت 
2- مراجعه به ايميل و فعال سازی لینک ارسال شده
3- ورود به سامانه كاربري (بعد از ثبت نام هر فرد دارای صفحه کاربری مخصوص به خود می شود).

4-ارسال مقاله كامل ازطریق صفحه کاربری
5- بررسی مقاله و اعلام نتیجه داوری در صفحه کاربری و ایمیل نویسنده
6- ورود نویسنده مقاله به صفحه کاربری خود، ثبت خدمات و پرداخت آنلاین تعرفه

7- پذیرش نهایی، صدور گواهی پذیرش رسمی زودهنگام در صورت تقاضای کاربر
8- ثبت مقاله در سی دی مجموعه مقالات و صدور گواهینامه اصلی

8- ارسال مقاله براي نمايه در پايگاههاي علمي