داوری زودهنگام و صدور گواهی معتبر پذیرش مقاله پس از پرداخت هزینه
1400/01/20

به استحضار عزیزانی که نیاز به گواهی نامه موقت پیش از موعد برگزاری کنفرانس را دارند می رساند، دبیرخانه کنفرانس شرایطی را ایجاد نموده است که پژوهشگران محترم پس از دریافت نتایج داوری و پرداخت هزینه مربوطه، می توانند "گواهی معتبر پذیرش مقاله" ممهور به مهر کنفرانس و امضای دبیر علمی کنفرانس را با فرمت pdf از طریق ایمیل دریافت و پرینت نموده و در اختیار دانشگاه قرار دهند. لازم به ذکر می باشد که این گواهی پذیرش، موقت بوده که با سربرگ و مهر کنفرانس ارائه می گردد و گواهی اصلی که ممهور به مهر کنفرانس و امضای دبیر علمی کنفرانس می باشد بعد از کنفرانس به همراه پکیج کنفرانس به آدرس پستی پژوهشگران ارسال می شود.

توجه: لذا ایمیلی حاوی عنوان مقالات و کد رهگیری آن به  ایمیل دبیرخانه همایش   asoconf@gmail.com  یا info@scarsti.ir   ارسال و تقاضای گواهی موقت دهند.

 

راهنمای ثبت درخواست:

عنوان ایمیل ارسالی:
درخواست گواهی زودهنگام پذیرش

محتوای متن ایمیل شامل موارد ذیل باشد:
نام و نام خانوادگی مسئول پنل
کد مقاله پذیرش شده
عنوان مقاله