آخرین مهلت ثبت خدمات و پرداخت هزینه ها - ارسال بسته های پستی پژوهشگران
1399/09/27

به لطف يزدان پاک، چهارمین کنفرانس علمی تحقیقات کاربردی در علوم و تکنولوژی ایران  برگزار گرديد. از تمام اساتید، دانشجویان و پژوهشگران عزیز قدردانی می شود. همچنین به اطلاع کلیه پژوهشگران محترم می رساند که به دلیل زمان بر بودن صدور گواهی نامه های داخلی و بین المللی و همچنین تهیه مجموعه مقالات کنفرانس، بسته های پستی شرکت کننده گان در کنفرانس که مقالات آنها در کنفرانس پذیرش شده و تعرفه های مقالات را پرداخت کرده اند، پس از آماده سازی تا 25 دی ماه ارسال می شوند. لذا پژوهشگرانی که مقالات آنها در کنفرانس پذیرش نهایی شده است و تاکنون اقدام به ثبت خدمات و پرداخت هزینه ها نکرده اند، هر چه سریعتر ( حداکثر تا 2 دی ماه 1399) نسبت به ثبت خدمات و پرداخت تعرفه ها اقدام نمایند( این تاریخ به هیچ وجه تمدید نمی شود)، تا گواهی نامه پذیرش مقالات و مجموعه مقالات به آدرس پستی آنها ارسال شود، بدیهی است که عدم پرداخت تعرفه ها باعث حذف مقالات از کنفرانس می شود.

توجه: آخرین مهلت ثبت خدمات و پرداخت هزینه مقالات پذیرش شده تا 2 دی ماه 1399 می باشد.